საუკეთესო ხარისხის საწვავი

პროდუქტი

სუპერი       

 
 

 სტანდარტი: ევრო 5
ოქტანობა:98
ხარისხის სერტიფიკატი

პრემიუმი         

 
 

სტანდარტი: ევრო 5
ოქტანობა:95
ხარისხის სერტიფიკატი

ევრო რეგულარი

ევრო დიზელი

 
 

სტანდარტი: ევრო 5
ცეტანის რიცხვი:51
ხარისხის სერტიფიკატი

დიზელი       

 
 


ცეტანის რიცხვი:48
ხარისხის სერტიფიკატი


კომპანია „L-ოილი“ წარმოადგენს კომპანია „ლუკოილ-ჯორჯიას“ არაექსკლუზიურ ქველიცენზიარს, რის საფუძველზეც გააჩნია განსაკუთრებული უფლება სასაქონლო ნიშნებზე, რომლებიც გამიზნულია საჯარო სააქციო საზოგადოება „ლუკოილის“ პროდუქციის, საქონლის და მომსახურების ინდივიდუალიზაციისთვის (აღნიშვნისთვის) და შესრულებულია სერტიფიკატების შესაბამისად, რომლებიც გაცემულია:

ა) საქართველოს საპატენტო უწყების მიერ №№ 11683, 11684, 11685 პრიორიტეტით, დათარიღებული 08.04.1998 წლით, რათა ქველიცენზიარის მიერ იქნას გამოყენებული საქონლისა და მომსახურების საერთაშორისო კლასიფიკაციის 4, 7, 20, 35, 36, 37, 39, 40, 42 კლასების საქონლისა და მომსახურების აღსანიშნავად;

ბ) ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციის საერთაშორისო ბიუროს მიერ (შემდგომში - IB WIPO) № 980745 პრიორიტეტით, დათარიღებული 08.08.2008 წლით, რათა ქველიცენზიარის მიერ იქნას გამოყენებული საქონლისა და მომსახურების საერთაშორისო კლასიფიკაციის 35, 37, 43 კლასების მომსახურების აღსანიშნავად, № 1001044 პრიორიტეტით, დათარიღებული 20.08.2008 წლით, რათა ქველიცენზიარის მიერ იქნას გამოყენებული საქონლისა და მომსახურების საერთაშორისო კლასიფიკაციის 35, 37, 43 კლასების მომსახურების აღსანიშნავად.

სერტიფიკატები

© 2017-2024 L-oil Ltd. All Rights Reserved. ვებდეველოპმეტი და დიზაინი GT-studio

ძებნა